veljača 2014.
BILI SMO U DOBRO JUTRO HRVATSKA

Od rujna do prosinca 2013. godine, Plavi telefon je proveo projekt Emocionalna pismenost za djecu koji je financirao Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo.

Više o projektu možete saznati od Martine Kvarantan, stručne suradnice Plavog telefona, u emisiji Dobro jutro Hrvatska.

Više o tome:

sječanj 2014.
TRENING EMOCIONALNE PISMENOSTI

Novi priručnik je namijenjen stručnjacima koji rade s djecom osnovnoškolske dobi na temu emocionalne pismenosti.

Služi i kao dodatak radnoj bilježnici sa istom tematikom namijenjen mladima.

 

Više o tome:

 

Plavi telefon je nevladina, neprofitna organizacija koja djeluje od 1991. godine.

Imamo jednu zaposlenu osobu, 3 supervizora, 25 volontera, 30 stručnih suradnika, 19 programa i projekata i dvije kontinuirane akcije.

 

20 godina Plavog Telefona

Najpoznatiji smo po istoimenoj Liniji pomoći Plavi telefon na kojoj educirani i supervizirani volonteri kontinuirano pružaju pomoć djeci, mladima i odraslima, od ponedjeljka do petka, 9:00 - 21:00, od davanja informacija do rješavanja zlostavljanja i suicida...

Stručni suradnici provode programe i projekte u savjetovalištu Udruge, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

 

 

PLAVI TELEFON