Prve pri ruci

U sklopu najnovijeg projekta Plavog telefona 'Prve pri ruci', pet nezaposlenih žena dobile su priliku godinu dana brinuti o 30 osoba starije životne dobi. Nove zaposlenice će također biti uključene u program osposobljavanja kojim će se povećati njihova mogućnost zapošljavanja i nakon završetka projekta. Plavi telefon na ovaj način želi doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života zaposlenica te krajnjih korisnika, osoba starije životne dobi. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.


Linija i savjetovalište

Linija pomoći Plavi telefon i savjetovalište Otvorena vrata temeljni su programi Udruge Plavi telefon koji djeluju od samih početaka. Svi programi i projekti Udruge oduvijek su našim korisnicima bili na raspolaganju potpuno besplatno. Svi se ponekad na životnom putu susrećemo s izazovima. Hrabrost je u tim situacijama potražiti pomoć i podršku. Mi smo tu za vas. Obratite nam se s povjerenjem.

Programi i projekti

Plavi telefon je više od Linije pomoći! Provodimo širok raspon programa koji se bave razvijanjem socijalnih životnih vještina djece i mladih, prevencijom ovisnosti, promocijom mentalnog zdravlja, pomaganjem osobama s invaliditetom te pružamo podršku razvoju djece i mladih u zadovoljne i odgovorne odrasle ljude. Od naših početaka 1991. godine uspješno smo proveli više od 35 projekta i programa.

Kontakt i radno vrijeme

UDRUGA 'PLAVI TELEFON'

Adresa: Ilica 36, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (1) 4833 888

Email: info@plavi-telefon.hr

Web: www.plavi-telefon.hr

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak, 09:00-15:00 h

Radno vrijeme Linije: ponedjeljak-nedjelja, 09:00-20:00 h