U galeriju - Slijedeĉa -

 

Prvi prezenteri:
Mario Mlinariĉ i Anita Berisha