KAMO I KAKO

Program profesionalnog usmjeravanja

Zašto?

Izbor prvog zanimanja/obrazovanja od velikog je značenja za učenika i njegove roditelje. Trebao bi biti primjeren sposobnostima i interesima učenika te omogućiti daljnji nastavak školovanja bez posebnih frustracija i/ili realne izglede za zapošljavanje.

Pogrešan odabir srednje škole zbog neusklađenosti mogućnosti učenika i zahtjeva škole, neusklađenosti interesa i zdravstvenog stanja zahtjevima budućeg posla može imati značajne negativne posljedice za učenika, njegove roditelje, ali i društvo u cjelini.

Pravilan odabir smanjuje mogućnost neuspjeha i ispadanja iz školskog sustava, odnosno potrebe za produženim školovanjem kroz prekvalifikacije, što za društvo, ali i pojedincaa, predstavlja dodatne nepotrebne troškove.

Što?

Informiranje učenika i njihovih roditelja o mogućnostima izbora škola, programima i kriterijima upisa, kao i opće informacije o srednjoškloskom obrazovanju - vrstama gimnazija, srednjih tehničkih škola, industrijskih i obrtničkih, mogućnostima stipendiranja, te mogućnostima obrazovanja i osposobljavanja odraslih (za učenike koji su izgubili mogućnost redovnog školovanja).

Kako?

  • telefonom
  • grupnim informiranjem učenika
  • individualnim savjetovanjem

Tko?

Voditeljice:

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka.

Korisnici:

  1. Učenice i učenici osmih razreda osnovne škole koji se nalaze pred odlukom o izboru srednje škole
  2. Učenice i učenici srednje škole kojima je potrebna promjena programa (zbog neuspjeha, zdravstvenog stanja, promjene interesa)
  3. Roditelji koji žele pomoći djetetu pri izboru daljnjeg školovanja

Gdje?

Informacije i dogovor na Plavom telefonu: 01/ 48 33 888,

svakim radnim danom od 9 do 21 sat.