MENTORI U ZAJEDNICI

Mentorski, preventivni i ranointerventni program koji spaja mladu odraslu osobu - volontera i dijete u socijalnom riziku

Zašto?

Socijalni i obiteljski problemi mogu značajno otežati zdrav razvoj djeteta, odnosno smanjiti njegovu kvalitetu života i povećati vjerojatnost pojavljivanja problema u ponašanju. Pridodamo li tome nepostojanje sadržaja slobodnog vremena u djetetovoj neposrednoj okolini ili nemogućnost korištenja tih sadržaja, rizik za djetetov pravilan razvoj još je veći.

Nadalje, velik dio djece osjeća poteškoće koje ne zahtijevaju pomoć stručnjaka, već bi im za lakši razvoj bila dovoljna podrška motivirane, kvalitetne odrasle osobe izvan obitelji koji/a bi se njima individualno bavilo/a.

Što?

Cilj programa je izgrađivanje i održavanje trajnijeg odnosa odraslog volontera s djetetom kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb.

Središnji dio programa je odnos dijete - volonter koji traje najmanje 6 mjeseci. Dijete i volonter 3-5 sati tjedno provode u zajedničkom druženju: izlascima u grad, razgovoru, sportskim aktivnostima...

Sam odnos dijete - volonter postaje zaštitni činitelj u razvoju djeteta, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod djeteta se razvijaju socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, potiče pozitivan stav prema učenju i školi, unapređuje se slika o sebi i poboljšava školsko postignuće.

Kako?

Kroz druženje s djetetom u njegovom domu ili kroz zajedničke izlaske (šetnje, razgovori, posjet kulturno-obrazovnim sadržajima, društve neigre, sportske i kreativne aktivnosti itd.).

Tko su korisnici?

Učenice i učenici od 6 do 16 godina u potrebi za podrškom u odrastanju koja imaju slabo razvijene socijalne vještine, ne dobivaju dovoljno pažnje i podrške od odraslih osoba, nesigurna su, imaju lošiju sliku o sebi, iskazuju blaže probleme učenja i ponašanja u školskoj situaciji...

Volonteri?

Volonteri na programu su mladi (od 18 do 30 godina) zainteresirani za rad s djecom i mladima u zajednici u kojoj žive.

Koraci u programu?

VOLONTERI: Selekcija, edukacija, supervizija (susret i edukacije, podrške i nadzora) i koordinacija volontera/ programa

Spajanje djeteta i volontera (matching)

Gdje?

Informacije i dogovor na Plavom telefonu: 01/ 48 33 888,

svakim radnim danom od 9 do 21 sat.

Svi su sadržaji besplatni zahvaljujući potpori Ministarstva socijalne politike i mladih.