PREPOZNAVANJEM ZLOSTAVLJANJA DO SIGURNOSTI

Program prevencije zlostavljanja među mladima: Kako prepoznavanjem zlostavljačkih ponašanja izbjeći zlostavljanje u adolescentskim vezama

Zašto?

Program je usmjeren borbi protiv nasilja i poticanju kulture nenasilnog ponašanja u društvu. Najčešće su posljedice kod mladih ljudi koji su izloženi nasilju nisko samopoštovanje, tjeskoba, depresija, agresija, pokušaji samoubojstva, ovisnosti i loš uspjeh u školi.

Što?

Osnovni je cilj programa prevencija nasilja među mladima. Kroz edukaciju mladi usvajaju znanja i vještine potrebne za razvijanje i održavanje kvalitetnih odnosa s njima važnim ljudima. Program svojim sadržajem utječe na stvaranje pozitivnih stavova i ponašanja prema nenasilnom rješavanju problema. Mladi će biti informirani o pojavnosti, uzrocima i posljedicama nasilja u vezama, prepoznavanju nasilja i načinima suočavanja s nasiljem u vezama.

Kako?

Program će se provoditi u obliku grupnog rada. Načini realizacije su predavanja, radionice, razgovor i razne interaktivne igre. Kroz rad polaznicima se pruža mogućnost učenja o vlastitim izborima i ponašanjima s ciljem da nauče birati ona ponašanja koja ih vode sigurnosti i uspješnosti. Program se ostvaruje kroz 10 tema svaka u trajanju od 2 sata. Svaka grupa traje, dakle, 20 sati, a predviđene su vikend radionice.

Tko?

Korisnici programa su adolescenti u dobi od 15-18 godina, učenici srednjih škola.

Gdje?

Informacije i dogovor na Plavom telefonu: 01/ 48 33 888,

svakim radnim danom od 9 do 21 sat.