ŠKOLA ZA USPJEŠNIJE RODITELJSTVO

Kako pomoći klincima da si sami pomognu?

Zašto?

Roditeljska uloga jedna je od najvažnijih uloga u životu odrasle osobe. Često je, upravo zbog važnosti koju joj pridajemo, izvor mnogih zadovoljstava, ali i brojnih frustracija. Uspješnost vlastitog roditeljstva često se mjeri kvalitetom komunikacije s djecom, odnosno postignućem djece. Unatoč svim nastojanjima, često se pokaže da ponašanje naše djece ili naš odnos s njima nije onakav kakav bismo željeli, što dovodi do osobnog nezadovoljstva, frustracija i daljnjeg pogoršanja odnosa s djecom.

Što?

U Školi za roditelje:

  • pomaže se roditeljima da spremno dočekaju probleme odrastanja,
  • pomaže se roditeljima da pronađu rješenje za probleme s kojima su se već suočili,
  • pomaže se u razrješenju dilema koje se odnose na pristup u pojedinim aspektima roditeljske uloge,
  • pomaže se u razrješavanju sukoba u obitelji,
  • omogućava se roditeljima da nauče prepoznati svoje potrebe i potrebe djeteta te u skladu s njima birati učinkovita ponašanja i rješavati konflikte,
  • uči se roditelje kako pomoći djetetu da si samo pomogne i tako postanu zadovoljni roditelji sretnog i odgovornog djeteta.

Kako?

Rad Škole za roditelje temelji se na radu u grupama od 12 do 15 roditelja. Program se realizira kroz 10 radionica - susreta, jedanput tjedno, u trajanju od 2 školska sata. Svaka radionica ima jednu glavnu temu koja se nastavlja na prethodnu, a u radu sudjeluju svi članovi grupe.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

Polaznici: roditelji djece viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca.

Gdje?

Informacije i dogovor na Plavom telefonu: 01/ 48 33 888,

svakim radnim danom od 9 do 21 sat.