IMAŠ PRAVO NA JEDNAKA PRAVA

Program informiranja i educiranja o ljudskim pravima, multikulturalnosti i uvažavanju različitosti

Zašto?

Mnogobrojne promjene i sukobi, koji počivaju na neprihvaćanju različitosti, a manifestiraju se različitim razinama socijalne distance, imaju tragične posljedice. Pitanje je na koji način spriječiti razvijanje i eskalaciju konfliktnih situacija, a pojedince i narode potaknuti na međusobno stvarno poštivanje različitosti i suradnju. Odgovor koji se u literaturi često spominje odgoj je i obrazovanje djece i mladih o ljudskim pravima, multikulturalnosti te vještinama razumijevanja i prihvaćanja različitosti. To znači da djeca prihvaćanje različitosti trebaju implementirati u vlastiti sustav temeljnih vrijednosti i stavova da bi kasnije mogli poštivati, a ne podnositi ili nepodnositi druge ljude.

Što?

Interaktivno i participativno učenje gdje se kombiniraju različite aktivnosti koje zahtijevaju aktivan angažman svih članova grupe s ciljem edukacije o osnovama demokracije, ljudskim pravima i ravnopravnosti svih ljudi te poticanja tolerancije i uvažavanja kulturalnih i drugih oblika različitosti te odgovornog ponašanja prema sebi i drugima.

Kako?

Radionicama i diskusijama prilagođenim potrebama članova grupe koju čini 12 do 15 sudionika, kroz 10 susreta po 2 školska sata.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

Polaznici: Učenice i učenici viših razreda osnovne škole te srednjoškolci.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.