LUTKOM PROTIV OVISNOSTI

Zašto?

Istraživanja koja se danas provode u svijetu ali i u Hrvatskoj (ESPAD 2000), pa tako i iskustva Plavog telefona, pokazuju značajan porast ovisnosti kod djece i mladih. Evidentno je da su navike pušenja, pijenja alkohola, uzimanja droga, ovisnosti o internetu, shoppingu i kockanju, prisutni u većini osnovnih škola unutar cjelokupne Zagrebačke županije te da mladi sve ranije počinju s eksperimentiranjem sa sredstvima ovisnosti.

U psihoterapiji, ali i u svakodnevnoj igri djeteta, poznata je neobična odgojna vrijednost lutke. Terapija lutkom je metoda koja primjenom odabranih tekstova i lutaka obogaćuje i/ili oslobađa intelekt i emocije te poučava novim ponašanjima. Kroz igru s lutkom dijete se poistovjećuje s likom lutke, ono izražava svoje emocije uživljavajući se kroz animaciju, što se nadasve može postići kada dijete postaje glumac u priči koju ostvaruje u predstavi. Planiranom i pripremljenom raspravom o odabranom tekstu i lutkama, djeci se može pomoći u rješavanju vlastitih problema i nedoumica s kojima se susreću u svojem okruženju. Posebna vrijednost lutke kao izuzetne mogućnosti u prevenciji ovisnosti leži u samoj lutkarskoj radionici u kojoj dijete sudjeluje u izradi lutke, scenografije i stvaranju priče.

Što?

Radionice obuhvaćaju: upoznavanje s tipovima lutaka, izrađivanje lutaka te rad na scenografiji i predstavi (animacija, svladavanje scenskog prostora i glumačke izražajnosti).

Osnovni pravci u radionicama su terapija lutkom kao edukacija ili mentalna higijena, terapija lutkom kao estetsko iskustvo te terapija lutkom kao prevencija ovisnosti.

Proces rada s djecom jest sljedeći:

  • proces identifikacije,
  • proces projekcije,
  • proces aberacije i katarze te
  • proces uvida i integracije.

Kako?

Lutkarske radionice koje će se odvijati kroz dvije grupe do 15 učenika/ca (po jednoj grupi) - polaznika III i IV razreda osnovnih škola. Svaka grupa proći će kroz 20 radionica u trajanju od 2 sata ( po grupi ). Dva puta tjedno, po dva sata odvijat će se lutkarske radionice s djecom, a svaka radionica će imati svoj individualni cilj i aktivnost.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

Polaznici: učenici i učenice viših razreda osnovne škole.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.