Plavi servis

PLAVI SERVIS

Kreativan rad s djecom s posebnim potrebama

Zašto?

Počeli su školski praznici, a vi još radite?
Škola završava prije 13.00h, a vi radite do 17.00h?
Navečer želite nekuda izaći! Tko će čuvati vaše dijete?
Čini vam se da vaše dijete ne provodi kvalitetno slobodno vrijeme?
Vašem djetetu treba pomoć u učenju?
Imate dijete s posebnim potrebama i želite kvalitetnu skrb za njega?

Što?

Plavi servis nudi "babysittere" specijalizirane za njegu i rad s djecom s posebnim potrebama. To znači da je taj "babysitter" prošao edukaciju za kreativan rad s djecom s posebnim potrebama i usvojio načine i postupke bavljenja s takvom djecom, a koji su gotovo nepoznati onima koji se bave "prosječno zdravom djecom". "Babysitter" je naučio metode i tehnike rada kojima je svrha oštećenoj funkciji vratiti što veći kapacitet djelovanja kako bi se takvo dijete s posebnim potrebama najoptimalnije uklopilo u institucije za društveni odgoj i obrazovanje, postiglo odgovarajuću naobrazbu i pronašlo psihički sklad.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

"Babysitteri" su studenti i studentice Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta, koji su fakultetski obrazovani za rad s djecom, a ujedno ojačani dodatnim edukacijama programa Plavi servis.

Korisnici: Djeca s posebnim potrebama uključujući autizam, senzoričke i motoričke poremećaje, hiperaktivnost i deficit pažnje (ADHD), teškoće u govoru i jeziku, darovita djeca... odnosno sva djeca kojima je potreban specifičan način pomoći u proširivanju njihovih kreativnih, emocionalnih i intelektualnih potencijala.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.

"Ima ljudi koji će vam slomiti srce, a ima i onih koji će ga ponovno sastaviti."

Elizabeth David