VOLONTERI PLAVOG TELEFONA U PREVENCIJI OVISNOSTI

Zašto?

Zlouporaba droga i posljedična bolest ovisnosti o drogama pogađa sve društvene slojeve, sve društvene zajednice i sve zemlje, rušeći temeljne vrijednosti društva, obitelji i pojedinca. Zlouporaba droga u nacionalnim planovima i strategijama prepoznata je kao jedan od glavnih socijalno-zdravstvenih problema današnje civilizacije, upliće se u razvoj siromašnijih zemalja i odgovorna je za odlijevanje znatnih količina novca u gospodarski razvijenim zemljama, te predstavlja istinski rizik za zdravlje nacije, osobito u vezi sa zaraznim bolestima (HIV, hepatitis C, hepatitis B, spolno prenosive bolesti), a smrtnost je među ovisnicima o opojnim drogama veća nego u općoj populaciji iste dobi.

Projekt je usmjeren prema suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među mladima i suzbijanju rizičnog ponašanja mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti slanjem jasne poruke o štetnosti svih oblika konzumiranja sredstava ovisnosti te podizanjem razine svijesti o poželjnosti i potrebi razvijanja zdravih stilova života među mladima i njihovom trajnom usvajanju.

Što?

Projektom ćemo:

  • poslati jasnu poruku o štetnosti svih oblika konzumiranja sredstava ovisnosti, uključujući konzumiranje legalnih sredstava kao što su duhan i alkohol, konzumiranje ilegalnih droga (marihuane i heroina) i neprimjereno uzimanje legalnih supstanci (inhalanti), lijekova koji se dobivaju na recept i druga sredstva kao što su klađenje, internet i slično, mladima iz 3 srednje škole Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
  • podignuti razinu svijesti o poželjnosti i potrebi razvijanja zdravih stilova života među mladima i njihovom trajnom usvajanju.

Kako?

volontera koji su obuhvaćeni 8 satnom edukacijom vezanom uz ovisnost, aktivni su na Liniji pomoći Plavi telefon 01 48 33 888 u razdoblju od 9:00 do 21:00 od ponedjeljka do petka. Nadograđenim kompetencijama iz područja ovisnosti, kvalitetnije pružatju uslugu informiranja/savjetovanja osobama koje u potrazi za podrškom i pomoći vezanoj uz tematiku ovisnosti kontaktiraju Liniju pomoći.

12 osoba, u dobi od 21 do 30 godina, pomagačkih profesija (socijalni pedagozi, psiholozi i sl.) koji uključeni su u edukaciju za provoditelje treninga, a po njenom će završetku u timovima provoditi radionice s učenicima u tri srednje škole Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

Polaznici: učenici srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.