SPOL I ROD

Program edukacije mladih iz područja reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti

Program edukacije mladih o rodnim identitetima i ravnopravnosti spolova

Zašto?

U Republici Hrvatskoj Ustavom je propisana ravnopravnost spolova, no što to znači u svakodnevnom životu i kako spol osobe utječe na njezin život i izgradnju odnosa s drugima, istraživat ćemo zajedno u ovom programu. Spol je bitna odrednica koja utječe na oblikovanje slike osobe o samoj sebi i odnos drugih ljudi prema pojedinoj osobi od rođenja kroz cijeli život. Iskustva Plavog telefona pokazuju da je ovo područje nedostatno obuhvaćeno školskim programom. Svakodnevni primjeri nasilja u vezama potvrđuju izuzetnu potrebu, a iskustva Plavog telefona o interesu mladih za usvajanjem znanja iz ovog područja potvrđuju važnost provedbe programa.

Što?

Kroz rad u programu Spol i rod učit će se o:

 • odrastanju i oblikovanju identiteta,
 • procesima u obitelji i njihovom utjecaju na izgradnju identiteta mlade osobe,
 • utjecaju društvenih normi na samopouzdanje i identitet mlade osobe,
 • vrijednostima, stavovima,
 • stereotipima i predrasudama,
 • razlici između roda i spola,
 • prepoznavanju i izražavanju vlastitih emocija i potreba,
 • komunikaciji i izgradnji uspješnih odnosa,
 • izborima i ponašanju odgovornom prema sebi i drugima,
 • emocionalnim vezama i seksualnosti,
 • reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima,
 • ravnopravnosti i nasilju u emocionalnim i seksualnim vezama.

Kako?

Program se temelji na radu u grupama od 12 do 15 polaznica i/ili polaznika, učenica i učenika svih razreda srednjih škola. Održava se kroz 15 radionica - susreta, jednom tjedno po 2 školska sata.

Tko?

Polaznice i polaznici: učenice i učenici srednjih škola.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.