KAKO UMJESTO OVISNOSTI IZABRATI KVALITETNIJI ŽIVOT

Program Plavog telefona za prevenciju i suzbijanje ovisnosti kod djece i mladeži

Zašto?

Istraživanja koja se danas provode u svijetu, ali i u Hrvatskoj, pa tako i iskustva Plavog telefona, pokazuju značajan porast ovisnosti kod djece i mladih. Mladi mogu odlučiti uzimati alkohol ili droge kako bi zadovoljili svoje potrebe koje ne uspijevaju zadovoljiti na društveno prihvatljiv način. Nastavit će uzimati drogu ili birati rizična ponašanja dok ne nauče načine pozitivnog zadovoljavanja potreba i rješavanja problema. Program omogućuje učenje novih ponašanja kojima je moguće zadovoljiti svoje potrebe i osjećati se dobro bez uzimanja opojnih sredstava. Važan je dio edukacije učenje rješavanja vlastitih problema te pomoć vršnjacima.

Što?

Kroz Program ćeš naučiti kako:

  • izgraditi pozitivne stavove o životu,
  • podići svoje samopouzdanje i samopoštovanje,
  • koristiti socijalne i komunikacijske vještine potrebne za zadovoljno funkcioniranje u zajednici,
  • pomoći sebi i prijateljima riješiti problem
  • naučiti birati djelotvorna društveno prihvatljiva ponašanja koja vode uspješnosti

Kako?

Rad Programa temelji se na radu u grupama od 12 do 15 polaznika. Program se realizira kroz 15 radionica - susreta jednom tjedno po 2 školska sata. Također, sukladno konkretnim potrebama članova grupe, moguć je i individualan rad. Nakon završetka ciklusa od 15 susreta postoji mogućnost nastavka programa u "naprednom" stupnju, gdje se radi na prenošenju stečenog znanja svojim vršnjacima izvan grupe.

Tko?

Vanjski suradnici: profesionalci odgovarajućih struka

Polaznici: adolescenti u dobi od 15 do 18 godina.

Gdje?

Svakim radnim danom od 9 do 21 sat na broju 01/48 33 888.