Volonteri

Volonteri Plavog telefona

SRCE I DUŠA NAŠE UDRUGE

Tijekom 33 godine rada Plavog telefona, na našim telefonskim linijama izmijenila se čitava mala vojska hrabrih i savjesnih mladih ljudi koja je tješila i savjetovala djecu, mlade i odrasle u nevolji.

Ponosni smo na 700 educiranih i superviziranih volontera koji su dežurali na Liniji pomoći više od 65.000 volonterskih sati, a tijekom svih ovih godina kontinuiranog rada primili smo više od 125.000 poziva.

Trenutno Linija pomoći ima sveukupno 15 aktivnih volontera koji dežuraju i pokrivaju sve smjene na Liniji pomoći.

Iskustva koja smo stekli u radu prenosimo i studentima Studijskog centra socijalnog rada, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Učiteljske akademije koji kod nas obavljaju obaveznu praksu. Oni svoje volonterske sate ulažu u promociju Plavog telefona, zajedno s volonterima sudjeluju u dežurstvima na Liniji pomoći, ali u ulozi slušača, sudjelovanju u promotivnim aktivnostima, pripremanju materijala za rad, sređivanju arhive i statistike, a sudjeluju i na edukacijama i sastancima. Sretni smo što su studenti izabrali Plavi telefon kao Udrugu koja im može pružiti znanje i primjer.

DUŽNOSTI VOLONTERA:

 • volonter je dužan potpisati Ugovor o suradnji s Plavim telefonom
 • volonter je dužan dežurati najmanje jednom tjedno, prisustvovati na superviziji izabranog supervizora te biti nazočan na sastanku volontera jednom mjesečno
 • volonter je dužan pridržavati se pravila o vođenju razgovora te poštovati i provoditi kućni red
 • u slučaju spriječenosti, volonter je dužan naći zamjenu za svoj termin i o toj promjeni obavijestiti tajnicu ili predsjednika
 • volonter je obvezan čuvati etičku i poslovnu tajnu
 • volonter je obvezan sve nesporazume rješavati unutar Plavog telefona
 • volonter godišnje ima pravo uzeti pauzu od 30 dana ili 2 x 15 dana

Tko može biti volonter?

VOLONTER MOŽE BITI OSOBA:

 • koja ima najmanje 20 godina, a to mogu biti osobe svih profesija
 • koja prođe obveznu vikend edukaciju
 • koja prođe test motivacije, test crta ličnosti i komunikologije
 • koja dobije odobrenje mentora i edukatora
Osoba koja ispuni navedene uvjete stječe status volontera Plavog telefona.

Želim biti volonter

Ukoliko želite postati naš volonter, javite nam se na: info@plavi-telefon.hr