Marina Jakšić
Tamara Omerčić
Dora Drinovac
Monika Samardžić
Maja Mikulić
Zorica Mikelić

Gimnazija Dubrovnik (30 učenika - dobitnika)
OŠ Retkovec (31 učenik - dobitnik)
OŠ Kman (24 učenika - dobitnik)
Gimnazija Eugena Kumičića (22 učenika - dobitnika)
Srednja škola Ruđer Bošković ( 4 razredna odjeljenja - dobitnika)
OŠ Prečko (3 učenika - dobitnika i 1 razredno odjeljenje - dobitnik)
OŠ Gradac (10 učenika)
Udruga Sineki
DVD Konjščina (9 sudionika - dobitnika)
OŠ Ferdinandovac
OŠ I. Mažuranića ( 2 učenika - dobitnika)
OŠ V. Nazora (2 razredna odjeljenja - dobitnika)
DVD Žrnovnica


Helena Radoš
Benjamin Čartolovni
Paško Karadak
Ante Sičaja
Mateo Vilić
Jurica Džaja
Sandro Roščić
Marko Derventić
Tanja Polak
Boris Čekada
Aleksandar Žunić

PRO Jušići (24 dobitnika)


 
 
 
  "Ni 5 ni 6" - nagrada za human djelo >> dodjela 2003
Plavi telefon - linija prijateljstva : © 2003